Klubbens vedtægter finder du også HER
Borup Idrætsforenings vedtægter finder du HER

 
Supplerende vedtægter for Borup Løbeklub

Navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er Borup Løbeklub. Foreningens hjemsted er Borup, Midtsjælland. Klubben er en underafdeling af Borup Idrætsforening og er underlagt denne forenings vedtægter. 
 
 
Formål 
2.1 Foreningens formål er
  • at skabe og øge sundhed ved fysiske aktiviter, som udføres ved løb, gang og evt. andre motionsformer
  • at have regelmæssige træningssamlinger og at arrangere og deltage i motionsløb på motions- og konkurrencebasis
  • at fremme et socialt sammen hold og kammeratskab i klubben 
 
Medlemmer
3.1 Som medlem af Borup Løbeklub kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter. For unge under 15 år, kræves skriftligt tilsagn fra forældre eller værge før optagelse. 
3.2 Optagelsen er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningens kasserer.
3.3 Der kan optages aktive og passive medlemmer i foreningen 
 
 
Kontingent
4.1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Der kan fastsættes differentieret kontingent for familier, unge og passive medlemmer.
4.2 Kontingentet er forfaldent til betaling senest den 1. maj.
4.3 Indbetalt kontigent vil ikke blive refunderet ved udmeldelse eller eksklusion. 
 
 
Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller efter krav fra mindt 10% af foreningens medlemmer. 
5.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling jf. BIf's vedtægter.
5.3 Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår betales kontingent for hver resterende kvartal. 
 
 
Bestyrelsen
6.1 Bestyrelsen skal som minimum bestå af fire medlemmer - formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.2 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
6.3 Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
6.4 Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have givet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 
6.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver, blandt alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder enten formanden eller kassereren. 
 
 
Tegning og udvalg
7.1 Foreningen tegner af formand og kasserer i forening.
7.2 Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige opgaver. 
7.3 Foreningen skal have et trænerudvalg, hvor alle trænere er medlemmer. I trænerudvalget skal der være et bestyrelsesmedlem.